soovitused

 • usalda professionaale – kogemustega sisekujundajat ja kogemustega paigaldajat.
 • mõtle oma vannitoa sisustus ja paigutus üksikasjalikult läbi juba projekteerimise käigus. On asju, millede ümbertegemine osutub hiljem võimatuks…
 • kindlusta oma vannitoas piisav ventileeritavus. See vähendab võimalusi niiskuse kogunemiseks ja pikendab Sinu vannitoamööbli eluiga.
 • uuri kasutatud materjalide ja viimistluste kestvust vannitoa niiskes keskkonnas.
 • pööra tähelepanu tootja poolt pakutavatele garantiitingimustele.
 • veendu, et soetataval tootel on olemas nõuetele vastavuse tõend, sertifikaat vms.
 • elektriühenduste paigutused ja viisid on vannitoamööbliga seonduvate valgustite ja peeglite puhul erinevad. Veendu, et Sinu peegli valgusti jaoks on elektrijuhe õiges kohas välja toodud. Meie toodetele sobib 180 cm põrandapinnast.
 • paiguta oma vannitoamööbel nii, et vanni ja mööbli vahel oleks vähemalt 5 cm–ne vahe.

1. PAIGALDUS: Paras kõrgus valamule on põrandapinnast 85/90 cm. Enne kappide kinnitust seinale on nutikas panna alla 10/15 cm kõrgusega ajutine alus. See kergendab paigaldust ja toetab kappi 10/15 cm kõrgusel (ajutist alust ei ole komplektiga kaasas). Kui kapid tuleb kinnitada kipsplaadist seinale kasutage meil pakutavaid mööblijalgu.

2. HOOLDUS: Kuigi pindade viimistluseks on kasutatud niiskusele eriti vastupidavaid värve on vannitoa tingimused siiski äärmuslikud ja nõuavad seepärast ka mööblisse hoolsat suhtumist. Pärast kasutamist kuivata alati pindadele sattunud vesi vältimaks kuivamisel tekkivate lubjaste plekkide teket ja vee aeglast imbumist läbi võimalike mikropragude. Hariliku koristamise käigus võib kõiki pindasid pühkida seebi või tavalise mitteabrasiivse puhastusvahendiga niisutatud lapiga ja seejärel kuivatada.

3. ETTEVAATUST: Ära kunagi lase vett otse (näiteks dušist) mööblile. Ära kunagi hõõru värvitud pindasid abrasiivse pulbri, poleerimisainete ega tugevate lahustitega (piiritus, atsetoon, nitrolahusti). Kui tugevad lahustid siiski sattuvad pinnale, tuleb see koheselt ära pühkida, et vältida plekkide teket. Ole ettevaatlik teravaservaliste esemetega puhastamisel kuna need võivad vigastada värvitud pindu.

4. NÕUANDEID: Tugevalt määrdunud pindu võib puhastada veega 1:1 lahjendatud alkoholiga. Võib kasutada ka vähesel määral lakibensiini või white spiritiga niisutatud lappi. Peale puhastamist kuivata pind.

1. LIHTNE PAIGALDADA – KERGE HOOLDADA: Valumarmorist valamuga jäävad ära kõik tööpindadesse sisselõigetega seotud probleemid. Puuduvad mustust korjavad vahed valamu ja tööpinna vahel. Veel puudub võimalus nõrguda otse valamualustele kappidele. Paigaldus teostatakse kaasasoleva silikooni abil, mis peab olema seina ja valamu vahel ning kappide ja valamu vahel.

2. MATERJAL: Valamu on valatud spetsiaalselt sanitaartehnika tootmiseks arendatud materjalist. Materjal koosneb kivipuru ja polüestervaigu segust. Pealispinnaks on tugeva pinnaga polüestervaik ehk kõrgeläikeline glasuur.

3. TÄHELEPANU: Puhastamiseks sobivad kõik kaubanduses vannitubade tarbeks leiduvad mitteabrasiivsed vahendid ja materjalid. NB! PUHASTAMISEKS EI TOHI KASUTADA KANALISATSIOONITORUDE PUHASTUSVAHENDEID, mis sisaldavad seebikivi.

4. PUHASTAMINE: Riskivabalt võib kasutada kõiki kaubanduses pakutavaid puhastusvahendeid, mis ei sisalda abrasiivseid osakesi ja on mõeldud kasutamiseks vannitoas. Kui kasutada puhastamiseks värvitut vaha sisaldavat autošampooni, saab nii valamupinnad, kui ka mööbli mustust ja vees leiduvat lupja hülgavaks.

TÄHELEPANU!

 • Mööbel sisaldab VÄIKESI OSI, mis võivad olla LASTELE OHTLIKUD
 • MDF – mööbel on niiskuskindel, mitte veekindel. NIISKUSKINDLUSE TAGAB kapile VIGASTAMATA mitmekihiline VÄRV.
 • Elekter – VANNITOAS peab KOGU ELEKTRISÜSTEEM olema ühendatud LÄBI RIKKEVOOLUKAITSME
 • Valgustid – mööblikomplektis olevatest HALOGEENVALGUSTITEST tuleb hoida kõik TULEOHTLIKUD ESEMED vähemalt 30cm KAUGUSEL.
 • TRAFODE ÜLEKUUMENEMISE VÄLTIMISEKS tuleb HOIDUDA NENDE KINNI KATMISEST juhuslike esemetega.
 • Elektri, vee ja kanalisatsiooni ÜHENDUSI TOHIVAD TEOSTADA vaid vastava väljaõppe saanud SERTIFITSEERITUD SPETSIALISTID.

  ENNE TÖÖLE ASUMIST

 • Kontrollige pakendi sisu vastavust kaasasolevale montaazhijuhendile.
 •  Varustage end vajaminevate tööriistadega (näidatud samas dokumendis)
 • varuge piisavalt ruumi kappide kokkupanekuks.

PAIGALDAMISEST

1. ASUKOHT – paigutamisel jälgige, et mööbel ei satuks vahetult vanni või avatud dušinurga kõrvale (nõutav vahekaugus peab olema vähemalt 60cm).
Soovitus tuleneb elektriseadmete paigaldamise nõuetest vannitoas ehk Teie turvalisusest ja mööbli kaitsmise vajadusest otsese vee eest.
Juhul, kui nõuet pole võimalik järgida, soovitame vee pideva ja otsese mööblile sattumise vältimiseks kasutada statsionaarseid vaheseinu / dušiseinu. Püüdke paigutada oma mööbel nii, et vee sattumisel mööblile pääseksite kappide külgi ja alumisi servi kuivatama.
2. MONTAAZH - kapi kokkupanekul ja paigaldamisel soovitame kasutada alusvaibana kapi pakendit - vältimaks kappi kaitsva värvitud pinna vigastamist, mis võib kaasa tuua niiskuse imendumise ja kapidetaili(de) pundumise.
3. KAPI KINNITAMINE – enne kapi kinnitamist seina külge veenduge, et seina konstruktsioon suudab kanda kappi ka paigaldusele järgneval ajal ehk kasutusperioodil.
SOOVITAME KASUTADA SEINA MATERJALI ja KONSTRUKTSIOONI ERIPÄRALE ARVESTATUD SPETSIAALSEID TÜÜBLEID ning KRUVISID. (komplektis olevad universaaltüüblid ei pruugi olla alati parimaks lahenduseks)
4. VALAMU KINNITAMINE– valamu kinnitatage kapi / kappide külge komplektiga kaasas oleva silikooniga. Kindlasti tuleb silikooniga täita seina ja valamu ning kappide ja valamu vahelised pinnad.
5. VESI JA KANALISATSIOON – Segisti tuleks ühendada läbi eraldi olevate ventiilide (kuulkraan vms. – ei ole komplektiga kaasas), et vajadusel saaks sulgeda ainult valamusse tuleva veeahela (nt. segisti remontimiseks / vahetamiseks).
NB! ILMA ÜLEVOOLUTA VALAMUTEL EI TOHI KASUTADA PÕHJAKLAPIGA SEGISTEID, vältimaks juhusliku uputuse võimalust.

Soetatud mööbel on valmistatud Teile aastateks. Juhul, kui Teil peaks siiski tekkima probleeme, pöörduge palun oma müüja poole, kes Teid meeleldi aitab. Lihtsustamaks lahenduse leidmist meie ühisele murele hoidke palun alles paigaldusjuhend ja arve / tellimus.